Hoeveel Kost Water per Maand?

hoeveel kost water per maand

Inhoudsopgave

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel water in Nederland kost per maand? De kosten van water kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals je verbruik en de tarieven die worden gehanteerd door jouw waterleidingbedrijf. In deze sectie ontdek je alles wat je moet weten over de kosten van water per maand en hoe je geld kunt besparen op je waterrekening.

De kosten voor water bestaan uit verschillende componenten, waaronder:

 • De kosten voor de levering van water
 • De kosten voor het transport van water naar jouw woning
 • De kosten voor het zuiveren van afvalwater
 • De belastingen en heffingen

Al deze kosten worden gecombineerd in de uiteindelijke waterrekening die je elke maand ontvangt. Maar hoeveel kost water nu eigenlijk per maand?

De gemiddelde kosten voor water per maand in Nederland liggen rond de €25 tot €35. Dit is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 100 m3 per jaar, wat neerkomt op zo’n 8 m3 per maand. De tarieven voor water variëren echter per gemeente en waterleidingbedrijf, dus het is altijd verstandig om jouw specifieke tarieven te controleren.

Belangrijkste punten:

 • De kosten van water per maand in Nederland variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je verbruik en de tarieven die worden gehanteerd door jouw waterleidingbedrijf.
 • De kosten voor water bestaan uit verschillende componenten, waaronder de levering, transport, zuivering en belastingen/heffingen.
 • De gemiddelde kosten voor water per maand in Nederland liggen rond de €25 tot €35.

Waterverbruik per maand

Hoeveel water je verbruikt per maand is een belangrijke factor bij het bepalen van je maandelijkse waterkosten. Het is daarom handig om te weten hoe je jouw waterverbruik kunt berekenen. Dit kun je doen aan de hand van je watermeter en de standen die hierop worden weergegeven.

Op je watermeter staan vaak twee verschillende standen: de beginstand en de eindstand. Door het verschil tussen deze twee te berekenen, kun je het totale waterverbruik van een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand) vaststellen.

Maar hoe weet je nu of je waterverbruik hoog of laag is? Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal personen in je huishouden, het type woning en het soort huishoudelijke apparaten dat je gebruikt. Een gemiddeld waterverbruik voor een huishouden van 2 personen ligt rond de 100 m3 per jaar, wat neerkomt op ongeveer 8 m3 per maand.

Wil je precies weten hoeveel water jij verbruikt per maand? Dan kun je een waterverbruikscalculator gebruiken. Hiermee kun je eenvoudig je verbruik in kaart brengen en krijg je meer inzicht in de kosten van je waterrekening.

Waterkosten berekenen

Naast het berekenen van je waterverbruik is het ook handig om te weten hoe je je waterkosten kunt berekenen. De kosten van water zijn opgebouwd uit verschillende tarieven en kostencomponenten, waaronder:

 • Vastrecht: een vast bedrag dat je betaalt voor de aansluiting op het waterleidingnet.
 • Verbruikstarief: een tarief dat wordt berekend op basis van het aantal m3 water dat je verbruikt.
 • Rioolrecht: een vast bedrag dat je betaalt voor de afvoer van afvalwater.
 • BTW: het btw-tarief voor drinkwater is 9%.

Om je maandelijkse waterkosten te berekenen, vermenigvuldig je het aantal m3 water dat je verbruikt met het verbruikstarief en tel je hier het vastrecht, rioolrecht en BTW bij op.

Een voorbeeld: stel dat je in een maand 6 m3 water verbruikt en het verbruikstarief € 1,50 per m3 is. Het vastrecht bedraagt € 10,- per maand en het rioolrecht € 20,- per maand. Dan bereken je je maandelijkse waterkosten als volgt:

Kostencomponent Bedrag
Verbruik (6 m3 x € 1,50) € 9,-
Vastrecht € 10,-
Rioolrecht € 20,-
BTW (9% van totaalbedrag) € 3,15
Totaal € 42,15

Zoals je ziet, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Daarom is het verstandig om bewust om te gaan met je waterverbruik en eventueel te kijken waar je kunt besparen.

https://www.youtube.com/watch?v=sQCugIA5iQs

Tarieven voor water per maand

De tarieven voor water per maand verschillen per gemeente. De kosten voor het verbruik van water zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals:

 • Vastrecht: dit is een vast bedrag dat je betaalt voor de levering van water.
 • Verbruikskosten: dit is het bedrag dat je betaalt voor het daadwerkelijke waterverbruik.
 • Rioolheffing: dit is een heffing voor het afvoeren en zuiveren van afvalwater.

De prijs van water wordt bepaald door de kosten van de watermaatschappij en de belastingen die hierover geheven worden. Het tarief voor water wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook de kosten voor rioolheffing worden door de gemeente jaarlijks vastgesteld.

Wil je weten wat de tarieven voor water per maand zijn in jouw gemeente? Op de website van jouw watermaatschappij kun je hier meer informatie over vinden.

tarieven water per maand

Wat zijn de gemiddelde tarieven voor water per maand?

Volgens het Nibud betaalt een eenpersoonshuishouden gemiddeld €22 per maand voor water. Voor een huishouden met twee personen ligt dit gemiddelde op €33 per maand. Voor elk extra gezinslid betaal je ongeveer €10 extra per maand. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 100 m3 per jaar.

Het is goed om te weten dat de gemiddelde tarieven voor water per maand slechts een indicatie zijn. De kosten kunnen hoger of lager uitvallen, afhankelijk van je eigen waterverbruik en de tarieven die in jouw gemeente gelden.

Hoe kun je besparen op de kosten voor water per maand?

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten voor water per maand. Hierbij kun je denken aan:

 • Waterbesparende maatregelen in huis nemen, zoals het plaatsen van een waterbesparende douchekop of het hergebruiken van regenwater.
 • Bewuster omgaan met water, zoals het korter douchen of het niet laten lopen van de kraan tijdens het tandenpoetsen.
 • Controleer regelmatig je watermeter om inzicht te krijgen in je waterverbruik. Zo kun je tijdig ingrijpen als je verbruik hoger is dan normaal.

Door bewust om te gaan met je waterverbruik kun je niet alleen kosten besparen, maar ook bijdragen aan een duurzamere leefomgeving.

Gemiddelde waterkosten in Nederland

Ben je benieuwd naar de gemiddelde waterkosten in Nederland? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalt een huishouden gemiddeld €23,58 per maand aan water. Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 119 kubieke meter water per jaar.

Er zijn echter grote regionale verschillen in de tarieven voor water. Zo betaalt een huishouden in Drenthe gemiddeld €27,60 per maand, terwijl dit in Noord-Holland €19,84 is. Daarom is het verstandig om bij de waterleverancier te informeren naar de specifieke tarieven en kosten voor jouw regio.

Naast het gemiddelde waterverbruik en de tarieven, zijn er ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van je waterrekening. Denk aan extra kosten en heffingen, maar ook aan de samenstelling van jouw huishouden en het type woning waarin je woont. Daarom is het belangrijk om goed te letten op je waterverbruik en de kosten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Maandelijkse waterkosten berekenen

Ben je benieuwd hoe je jouw maandelijkse waterkosten kunt berekenen? Het is handig om inzicht te hebben in je waterverbruik en de tarieven die hierbij komen kijken. Zo kun je gericht besparen op je kosten. In deze sectie leggen we uit hoe je jouw maandelijkse waterkosten kunt berekenen.

Waterverbruik bepalen

Om je maandelijkse waterkosten te berekenen, is het belangrijk om te weten hoeveel water je verbruikt. Dit kun je eenvoudig bepalen door je watermeter af te lezen aan het begin en einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand).

TIP: Let op dat je geen water verbruikt tijdens de meetperiode (bijvoorbeeld door het doorspoelen van het toilet of het gebruiken van de wasmachine). Zo krijg je een nauwkeuriger beeld van je werkelijke waterverbruik.

Als je het waterverbruik van verschillende maanden bij elkaar optelt, heb je een goed gemiddelde van je jaarlijkse waterverbruik. Dit gemiddelde kun je vervolgens gebruiken om je maandelijkse waterkosten te berekenen.

Tarieven voor water per maand

Naast je waterverbruik, spelen ook de tarieven voor water een belangrijke rol in het bepalen van je maandelijkse waterkosten. De tarieven zijn opgebouwd uit een vast tarief (vastrecht) en een variabel tarief (verbruik). Het vaste tarief is een vast bedrag dat je betaalt, ongeacht je waterverbruik. Het variabel tarief is afhankelijk van de hoeveelheid water die je verbruikt.

De tarieven verschillen per waterbedrijf en gemeente, en kunnen jaarlijks worden aangepast. Check daarom regelmatig de tarieven op de website van je waterbedrijf.

Maandelijkse waterkosten berekenen

Je maandelijkse waterkosten kun je berekenen door het vaste tarief op te tellen bij het variabele tarief maal je waterverbruik. Als voorbeeld nemen we een waterbedrijf dat een vastrecht hanteert van €15 per maand en een variabel tarief van €1,20 per m3 (1000 liter).

Stel, je hebt een gemiddeld waterverbruik van 4 m3 per maand. Dan bereken je je maandelijkse waterkosten als volgt:

Tarief Kosten
Vastrecht €15
Variabel tarief 4 m3 x €1,20 per m3 = €4,80
Maandelijkse waterkosten €15 + €4,80 = €19,80

Zoals je ziet, zijn de maandelijkse waterkosten afhankelijk van zowel het vaste tarief als het variabele tarief. Door bewust om te gaan met je waterverbruik en regelmatig de tarieven te checken, kun je flink besparen op je maandelijkse waterkosten.

maandelijkse waterkosten berekenen

Invloed van waterbesparing op maandelijkse kosten

Waterbesparing kan je niet alleen helpen om het milieu te sparen, maar kan je ook helpen om geld te besparen op je maandelijkse waterrekening. Door bewuster om te gaan met je waterverbruik kun je de kosten namelijk flink verlagen. Hieronder vind je enkele tips om water te besparen in huis en je maandelijkse waterkosten te verlagen.

Tip 1: Repareer lekkende kranen en toiletten

Een lekkende kraan of toilet kan zorgen voor onnodig waterverlies. Dit kan op jaarbasis flink oplopen in kosten. Zorg er daarom voor dat je lekkende kranen of toiletten zo snel mogelijk repareert en voorkom onnodige kosten op je waterrekening.

Tip 2: Kies voor een waterbesparende douchekop

Een waterbesparende douchekop kan je helpen om flink te besparen op je waterverbruik en kosten. Deze douchekoppen verminderen namelijk de hoeveelheid water die per douchebeurt wordt gebruikt. Hierdoor verbruik je minder water, terwijl je comfort en douche-ervaring blijft behouden.

waterbesparing

Tip 3: Gebruik een afwasbak

Een afwasbak kan je helpen om efficiënter met water om te gaan bij het afwassen. Door een afwasbak te gebruiken in plaats van de kraan te laten lopen tijdens het afwassen, verbruik je minder water en kun je kosten besparen op je waterrekening.

Tip 4: Gebruik een regenton voor de tuin

Een regenton kan je helpen om water te besparen bij het bewateren van je tuin of planten. Door regenwater op te vangen in een regenton kun je dit water hergebruiken in plaats van kraanwater te gebruiken. Hierdoor bespaar je niet alleen water, maar ook kosten op je waterrekening.

Tip 5: Vervang oude apparaten

Apparaten zoals wasmachines en vaatwassers kunnen na verloop van tijd minder efficiënt werken en meer water verbruiken dan nodig is. Overweeg daarom om oude apparaten te vervangen door nieuwe, energiezuinige modellen. Deze apparaten verbruiken minder water en kunnen je helpen om kosten te besparen op je waterrekening.

Tarieven voor Waterheffingen en Extra Kosten op de Waterrekening

Je waterrekening kan niet alleen bestaan uit kosten voor je waterverbruik en de tarieven. Er kunnen ook extra kosten en heffingen in rekening worden gebracht. In deze sectie leer je welke extra kosten er kunnen zijn en waarom deze worden berekend.

Waterheffingen

Waterheffingen zijn heffingen die bovenop de tarieven voor je waterverbruik komen. Deze heffingen worden door de overheid opgelegd en zijn bedoeld om de kosten van het waterbeheer te dekken. In Nederland zijn er verschillende soorten waterheffingen:

Soort waterheffing Beschrijving
Watersysteemheffing Deze heffing wordt door het waterschap geheven en is bedoeld voor het beheer van het oppervlaktewater.
Verontreinigingsheffing Deze heffing wordt door het waterschap geheven en is bedoeld voor de zuivering van het afvalwater.
Rioolheffing Deze heffing wordt door de gemeente geheven en is bedoeld voor het beheer van het riool.

Hoe hoog de waterheffingen zijn, hangt af van je woonsituatie en de regio waarin je woont. De hoogte van de heffingen kan per gemeente verschillen.

Extra kosten op de waterrekening

Naast de waterheffingen zijn er ook extra kosten die op je waterrekening kunnen staan. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld:

 • Aansluiting op het waterleidingnetwerk
 • Administratiekosten
 • Individuele tarieven voor grootverbruikers
 • Boetes bij fraude

Het is belangrijk om je waterrekening goed te controleren, zodat je weet welke kosten in rekening zijn gebracht en waarom. Als je het niet eens bent met bepaalde kosten, kun je contact opnemen met je waterleverancier om hierover in gesprek te gaan.

Tips voor het verlagen van je maandelijkse waterkosten

Wil je graag besparen op je maandelijkse waterrekening? Met deze handige tips kun je gemakkelijk je waterverbruik verminderen en je waterkosten verlagen.

1. Repareer lekkende kranen en leidingen

Een lekkende kraan of leiding kan leiden tot onnodig waterverlies en hogere kosten. Repareer daarom zo snel mogelijk lekkages om verspilling te voorkomen.

2. Kies voor een waterbesparende douchekop

Met een waterbesparende douchekop verbruik je minder water tijdens het douchen. Dit kan al snel leiden tot een lagere waterrekening.

3. Gebruik de juiste wasprogramma’s

Was alleen op de juiste temperatuur en met de juiste hoeveelheid wasmiddel om onnodig waterverbruik te voorkomen.

4. Vervang oude apparaten

Oude apparaten, zoals wasmachines en vaatwassers, verbruiken vaak meer water dan nieuwe, energiezuinige varianten. Vervang daarom oude apparaten wanneer mogelijk.

5. Hergebruik water

Gebruik bijvoorbeeld regenwater om je tuin te besproeien, of vang water op tijdens het douchen om je toilet door te spoelen. Dit kan je waterverbruik aanzienlijk verminderen.

6. Zet de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

Door de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen bespaar je al snel enkele liters water. Een kleine moeite, maar het kan een groot verschil maken op je waterrekening.

Met deze tips kun je op een eenvoudige manier je waterverbruik verminderen en je maandelijkse waterkosten verlagen. Bespaar geld én help het milieu!

FAQ

Hoeveel kost water per maand?

De kosten voor water kunnen per huishouden verschillen, maar gemiddeld kost water in Nederland ongeveer 20 tot 30 euro per maand. Dit hangt af van het waterverbruik en de tarieven die worden gehanteerd.

Hoe kan ik mijn waterverbruik per maand berekenen?

Je kunt je waterverbruik per maand berekenen door het verschil te nemen tussen de meterstanden aan het begin en het einde van de maand. Dit geeft je een indicatie van hoeveel water je hebt verbruikt gedurende die periode.

Wat zijn de tarieven voor water per maand?

De tarieven voor water per maand kunnen variëren afhankelijk van je waterleverancier en de regio waarin je woont. Deze tarieven kunnen bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag op basis van het verbruikte water.

Wat zijn de gemiddelde waterkosten in Nederland?

De gemiddelde waterkosten in Nederland liggen tussen de 200 en 300 euro per jaar. Dit is echter een gemiddelde en jouw werkelijke kosten kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van je waterverbruik en de tarieven die worden toegepast.

Hoe kan ik mijn maandelijkse waterkosten berekenen?

Je kunt je maandelijkse waterkosten berekenen door het verbruikte water te vermenigvuldigen met de tarieven die worden gehanteerd. Hierbij moet je rekening houden met zowel het vaste bedrag als het variabele bedrag per verbruikte eenheid water.

Hoe kan waterbesparing mijn maandelijkse kosten beïnvloeden?

Door water te besparen kun je je maandelijkse waterkosten verlagen. Door bijvoorbeeld korter te douchen, een waterbesparende douchekop te gebruiken en het hergebruiken van regenwater kun je efficiënter omgaan met water en dus kosten besparen.

Welke extra kosten en heffingen kunnen er op mijn waterrekening staan?

Naast het waterverbruik en de tarieven kunnen er ook extra kosten en heffingen op je waterrekening staan. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor riolering, zuivering van afvalwater en verontreinigingsheffingen.

Heb je tips om mijn maandelijkse waterkosten te verlagen?

Zeker! Je kunt je maandelijkse waterkosten verlagen door bewust om te gaan met water. Denk aan het repareren van lekkende kranen, het gebruiken van een regenton voor tuinirrigatie en het verminderen van het waterverbruik tijdens het wassen en afwassen.

deel dit artikel op je socials
juni 2024
M D W D V Z Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930